เราพยายามอย่างดีที่สุดในการอัพเดทปฏิทินตารางจอง (เรามีการอัพเดทปฏิทินของเราเป็นประจำ) แต่ในบางกรณีอาจมีการจองบางรายการที่ยังไม่มีการอัพเดทในปฏิทิน ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับเราก่อนที่ทำการจองทุกครั้ง