เรือนไทยของเราประกอบด้วยห้องสำหรับ ใช้ในงานพิธีบนเรือนทั้้งหมด 4 ห้อง และห้องน้ำบนเรือน 2ห้อง: ห้องโถงกลางเหมาะสำหรับใช้ประกอบพิธี หมั้น, ห้องทางด้านขวาของตัวเรือน ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับ ใช้ในการประกอบพิธีสงฆ์, ห้องนอนซึ่งใช้สำหรับประกอบพิธีส่งตัว และห้องรับรองสำหรับแขกผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเรือน

หากคุณต้องการบริการนอกเหนือจากนี้ หรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อเรา

แพ็คเกจงานเช้า 25,000 บาท
(7:00 น. – 13:00 น.)

รวมค่าเช่าสถานที่, ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีกรรมทางศาสนา, ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีรดน้ำสังข์และ ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมสำหรับแขก 80 ท่าน

แพ็คเกจงานเย็น 25,000 บาท
(16.00 น. – 22.00 น.)

รวมค่าเช่าสถานที่และชุดโต๊ะเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมสำหรับแขก 200 ท่าน

แพ็คเกจเต็มวัน 35,000 บาท
(7:00 น. – 22:00 น.)

รวมค่าเช่าสถานที่, อุปกรณ์พิธีกรรมทางศาสนา, อุปกรณ์พิธีรดน้ำสังข์ และชุดโต๊ะเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมสำหรับแขก 200 ท่าน